C言語で書いてみました

過去の情報処理技術者試験の出題をもとにして、Cのソースを起こしてみました。

■ 2進数に変換(平成12年秋期午前問59)

#include <stdio.h>

/* 10 進整数 j(0<j<100)を 2 進数に変換 */
int main()
{
  int NISHIN[8];
  int i, j, k;

  printf("10 進整数(0~100)を入力:");
  scanf("%d", &j);
  for (k = 0; k < 8; k++) {
    NISHIN[k] = j % 2;
    j /= 2;
  }
  printf("2 進数表記:");
  for (i = 7; i >= 0; i--)
    printf("%d", NISHIN[i]);
  putchar('\n');
  return 0;
}