C言語で書いてみました

過去の情報処理技術者試験の出題をもとにして、Cのソースを起こしてみました。

■ ユークリッドの互除法(平成15年秋期午前問15)

#include <stdio.h>

/* ユークリッドの互除法 */
int main()
{
  int A, B, L, S, c = 1;
  
  printf("スペースで区切って 2 数を入力:");
  scanf("%d %d", &A, &B);
  
  L = A;
  S = B;
  while (L != S) {
    c++;
    if (L > S) L -= S;
    else S -= L;
  }
  printf("%d, %d の最大公約数:%d(比較 %d 回)\n", A, B, L, c);
  
  return 0;
}