C言語で書いてみました

過去の情報処理技術者試験の出題をもとにして、Cのソースを起こしてみました。

■ ソートのアルゴリズム(平成17年秋午後1問5)

/*
 * ソフトウェア開発 平成17年秋午後1問5
 * ソートのアルゴリズム
 */

#include <stdio.h>

#define PROGRAM 0

struct {
  int point;
  char *name;
} d[6] = {
  { 500, "佐藤"},
  { 400, "鈴木"},
  { 450, "高橋"},
  { 450, "田中"},
  { 500, "渡辺"},
  { 450, "伊藤"},
};

int main()
{
  const int n = 6;
  int i, j, f[801], p[7];

#if PROGRAM == 1
  int s[801];
#endif

  /* 累積度数を求める処理 */
  for (i = 0; i <= 800; i++)
    f[i] = 0;
  for (j = 0; j < n; j++) {
    i = d[j].point;
    f[i]++;
  }
  for (i = 1; i <= 800; i++)
    f[i] += f[i-1];

#if PROGRAM == 1
  puts("*** プログラム 1 ***");

  /* 先頭の位置を決める処理 */
  s[0] = 1;
  for (i = 1; i <= 800; i++)
    s[i] = f[i-1] + 1;

  /* データの位置を決める処理 */
  for (j = 0; j < n; j++) {
    i = d[j].point;
    p[s[i]] = j;
    s[i]++;
  }
#elif PROGRAM == 2
  puts("*** プログラム 2 ***");

  /* データの位置を決める処理 */
  for (j = 0; j < n; j++) {
    i = d[j].point;
    p[f[i]] = j;
    f[i]--;
  }
#else
  puts("*** プログラム 2 修正 ***");

  /* データの位置を決める処理 */
  for (j = n - 1; j >= 0; j--) {
    i = d[j].point;
    p[f[i]] = j;
    f[i]--;
  }  
#endif

  /* データを書き出す処理 */
  for (j = 1; j <= n; j++)
    printf("%d %s\n", d[p[j]].point, d[p[j]].name);

  return 0;
}