C言語で書いてみました

過去の情報処理技術者試験の出題をもとにして、Cのソースを起こしてみました。

■ カプレカ操作1(平成18年春午後2問1設問1)

/*
 * ソフトウェア開発 平成18年春午後2問1設問1
 * カプレカ操作
 */

#include <stdio.h>

#define HIST_MAX  30
#define KETA_MAX  20

/* 設問1 */
int number[KETA_MAX], number2[KETA_MAX], result[KETA_MAX];

void kaprekar(int number[], int result[], int n)
{
  int i, j, k, w, borrow;

  for (i = 0; i <= n - 1; i++)  /* ループA(number2 に最小数を入れる)*/
    number2[n - 1 - i] = number[i];
  borrow = 0;
  for (i = 0; i <= n - 1; i++) { /* ループB(n けたの引き算)*/
    result[i] = number[i] - number2[i] - borrow;
    if (result[i] >= 0) borrow = 0;
    else {
      result[i] = 10 + result[i];
      borrow = 1;
    }
  }
  for (i = 0; i <= n - 2; i++) { /* ループC(選択法で昇順に並べ替える)*/
    k = i;
    for (j = i + 1; j <= n - 1; j++)
      if (result[k] > result[j]) k = j;
    w = result[i];
    result[i] = result[k];
    result[k] = w;
  }
}

int compare(int d1[], int d2[], int n)
{
  int i;
  for (i = 0; i <= n - 1; i++)
    if (d1[i] != d2[i]) return 0;
  return 1;
}

/* サイクルの検出(手抜き) */
int history[HIST_MAX][KETA_MAX], sp;

int check(int d[], int n)
{
  int i, j, k, flag;
  for (i = 0; i < sp; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      flag = 0;
      if (compare(history[i], d, n) == 0) {
        flag = 1;
        break;
      }
    }
    if (flag == 0) return 1;
  }
  for (k = 0; k < n; k++)
    history[sp][k] = d[k];
  sp++;
  return 0;  
}

/* 実行例 */
int main()
{
  int i, j, k, w, keta;  
  char s[KETA_MAX + 1];

  printf("数を入力:");
  fgets(s, KETA_MAX + 1, stdin);
  i = keta = 0;
  while (s[i] != '\n' && s[i] != '\0') {
    if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
      number[keta] = s[i] - '0';
      keta++;
    }
    i++;
  }

  for (i = 0; i <= keta - 2; i++) {
    k = i;
    for (j = i + 1; j <= keta - 1; j++)
      if (number[k] > number[j]) k = j;
    w = number[i];
    number[i] = number[k];
    number[k] = w;
  }

  sp = 0;
  while (check(number, keta) == 0) {
    kaprekar(number, result, keta);
    for (i = 0; i < keta; i++)
      printf("%d", number[i] = result[i]);
    putchar('\n');
  }

  return 0;
}