C言語で書いてみました

過去の情報処理技術者試験の出題をもとにして、Cのソースを起こしてみました。

■ カプレカ操作2(平成18年春午後2問1設問3)

/*
 * ソフトウェア開発 平成18年春午後2問1設問3
 * カプレカ操作
 */

#include <stdio.h>

#define HIST_MAX  30

/* 設問3 */
int DR, DL, BR, BL, borrow, r;

void kaprekar(int d[], int result[], int n)
{
  int i;
  for (i = 0; i <= 9; i++)
    result[i] = 0;
  DR = 0;
  DL = 9;
  BR = d[DR];
  BL = d[DL];
  borrow = 0;
  for (i = 0; i <= n - 1; i++) {
    while (i >= BR) {
      DR = DR + 1;
      BR = BR + d[DR];
    }
    while (i >= BL) {
      DL = DL - 1;
      BL = BL + d[DL];
    }
    r = DR - DL - borrow;
    borrow = 0;
    if (r < 0) {
      r = 10 + r;
      borrow = 1;
    }
    result[r] = result[r] + 1;
  }
}

/* サイクルの検出(手抜き) */
int history[HIST_MAX][10], sp;

int check(int d[])
{
  int i, j, k, flag;
  for (i = 0; i < sp; i++) {
    for (j = 0; j < 10; j++) {
      flag = 0;
      if (history[i][j] != d[j]) {
        flag = 1;
        break;
      }
    }
    if (flag == 0) return 1;
  }
  for (k = 0; k < 10; k++)
    history[sp][k] = d[k];
  sp++;
  return 0;  
}

/* 実行例 */
int main()
{
  int d[10] = { 0 }, result[10], i, keta;
  char s[127];

  printf("数を入力:");
  fgets(s, 127, stdin);
  i = keta = 0;
  while (s[i] != '\n' && s[i] != '\0') {
    if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
      d[s[i]-'0']++;
      keta++;
    }
    i++;
  }

  sp = 0;
  while (check(d) == 0) {
    kaprekar(d, result, keta);
    for (i = 0; i < 10; i++)
      printf("%d", d[i] = result[i]);
    putchar('\n');
  }

  return 0;
}