Last Update: Jan.10,2001

C Source Library

「LSI C-86 Ver.3.30c 試食版」を使用しています。

■ 0x5C(\)を含む2バイト文字をリストする

/*
** 0x5C(\)を含む2バイト文字をリストする
**
** 【Shift-JIS 文字コード】
** 制御コード   0x00~0x1F, 0x7F 
** ASCII文字    0x20~0x7E 
** 半角カタカナ  0xA1~0xDF 
** 漢字      0x8140~0x9FFC, 0xE040~0xFCFC
**         (第1バイト: 0x81~0x9F, 0xE0~0xFC
**          第2バイト: 0x40~0x7E, 0x80~0xFC)
**
*/

#include <stdio.h>

int check(unsigned short i)
{
  unsigned char hi, lo;
  lo = i & 0xFF;
  hi = i >> 8 & 0xFF;
  if (lo == 0x5C)
  {
    printf("%c%c ", hi, lo);
    return 1;
  }
  return 0;
}

int main()
{
  unsigned short i, n = 0;
  puts("---------------------------------");
  puts("0x5C(\\)を含む2バイト文字のリスト");
  puts("---------------------------------");
  for (i = 0x814F; i <= 0x9FFC; i++)
    if (check(i))
      if (n++ % 11 == 10)
        putchar('\n');
  for (i = 0xE040; i <= 0xFCFC; i++)
    if (check(i))
      if (n++ % 11 == 10)
        putchar('\n');
  putchar('\n');
  puts("---------------------------------");
  return 0;
}

/* 出力結果
---------------------------------
0x5C(\)を含む2バイト文字のリスト
---------------------------------
― ・ ソ Ы ・ ・ Ⅸ ・ 噂 浬 欺 
圭 構 蚕 十 申 曾 箪 貼 能 表 暴 
予 禄 兔 喀 媾 彌 拿 杤 歃 濬 畚 
秉 綵 臀 藹 觸 軆 鐔 饅 鷭 ・ ・ 
偆 砡 ・         
  纊 犾 ・ 
---------------------------------
*/