Last Update: Dec.18,2002

C Source Library

「LSI C-86 Ver.3.30c 試食版」、「Borland C++ 5.5」でコンパイル出来ます。

■ アラビア数字を漢数字表記にする

/*
 * arb2knj.c : アラビア数字を漢数字表記にする
 *
 *   Copyright (c) 2002 AOK. 
 *
 *   2002.09.10 - 初版
 *
 * #入力可能なのは半角数字(0-9)のみです。
 *
 */

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define ISSEN  1  /* 千の前に一を入れるかどうか */

const char *suuji[] = {
  "〇", "一", "二", "三", "四",
  "五", "六", "七", "八", "九",
};

const char *keta[] = {
  "〇",
  "一", "十", "百", "千",
  "万", "十", "百", "千",
  "億", "十", "百", "千",
  "兆", "十", "百", "千",
};

char *arabia2kanji(const char *arb, char *knj)
{
  unsigned i, kt1, kt2, num, len, flag;
  char *sav = knj;
  *knj = '\0';
  flag = 0;
  len = strlen(arb);
  if (len < sizeof(keta)/sizeof(keta[0])) {
    for (i=0; i<len; i++) {
      num = *(arb+i) - '0'; /* 数値 */
      kt1 = len - i; /* 桁位置 */
      kt2 = kt1 % 4;
      if (num && (num > 1 || kt2 == 1 
#if ISSEN
        || kt2 == 0
#endif
      )) {
        strcat(knj, suuji[num]);
        flag = 1;
      }
      if (kt1 > 1 && (num || kt2 == 1)) {
        if (flag || num == 1) {
          strcat(knj, keta[kt1]);
          flag = 1;
        }
      }
      if (kt2 == 1) flag = 0;
    }
  }
  return sav;
}

int main()
{
  char buf[256], src[127];
  int n;
  while (fgets(src, 127, stdin) && src[0] && src[0] != '\n') {
    n = strlen(src);
    if (src[n - 1] == '\n') src[n - 1] = '\0';
    printf("%10s -> %s\n", src, arabia2kanji(src, buf));
  }
  return 0;
}

/*
     0 -> 
     1 -> 一
    10 -> 十
    100 -> 百
   1000 -> 一千
   1111 -> 一千百十一
   90000 -> 九万
 10000000 -> 一千万
    685 -> 六百八十五
   34000 -> 三万四千
  190687 -> 十九万六百八十七
 100000108 -> 一億百八
 10001001 -> 一千万一千一
2147483647 -> 二十一億四千七百四十八万三千六百四十七
1234567890 -> 十二億三千四百五十六万七千八百九十

*/